HOME
SERVICII
REFERINTE
OFERTA
CONTACT

Sistemul de management al calității conform ISO 9001

Standardul ISO 9001 definește un sistem al calităţii reprezentând ansamblul structurilor organizatorice, responsabilităţilor, procedurilor, proceselor şi resurselor angajate în punerea în practică a managementului calităţii. Promovează adoptarea unei abordări a managementului calității bazată pe proces având ca scop îmbunătățirea eficacității sistemului de management al calității și creșterea satisfacției clientului prin îndeplinirea cerințelor acestuia.


Standardul ISO 9001 se aplică tuturor organizațiilor, de orice tip/activitate și mărime și poate fi adaptat diverselor condiții geografice, culturale și sociale.


Printre beneficiile implementării și menținerii eficace a unui sistem de management al calității putem enumera: o mai bună funcționare a organizației, gestionarea mai eficientă a activității și relațiilor funcționale, reducerea la minim a rebuturilor din producție, creșterea prestigiului, promovarea mai ușoară a produselor sau serviciilor pe o piață nouă, participarea la licitații publice.


Pentru ca o organizație să funcționeze cât mai eficient, atunci ea trebuie să-ți identifice și administreze totalitatea proceselor interne și externe, să determine interacțiunea dintre ele, să identifice și să satisfacă cerințele clienților, să se preocupe de evaluarea și îmbunătățirea continuă a proceselor pe baza unor principii obiective.


Pentru ca o organizație să fie administrată cât mai bine, este necesar ca aceasta să fie coordonată și verificată în mod sistematic și transparent. Succesul poate rezulta din implementarea și menținerea unui sistem de management al calității eficace care este în așa fel proiectat încât să ducă la îmbunătățirea continuă a performanței, luând în considerare nevoile tuturor părților interesate precum și prevederile legislației în vigoare aplicabile.

ISO 9001 - CALITATE ISO 14001 - MEDIU ISO 18001 - SECURITATEA OCUPAȚIONALĂ ISO 27001 - SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ
REFERINTE

OFERTA

CONTACT

© Topqs 2005 - 2020 - all rights reserved