HOME
SERVICII
REFERINTE
OFERTA
CONTACT

Misiunea S.C. TOPQS S.R.L. este de a oferi suport organizațiilor care doresc o mai bună organizare, eficiență sporita, o optimizare a performanțelor proprii, reducerea costurilor, consolidarea poziției pe piață, creșterea încrederii clienților în serviciile și produsele oferite, adoptarea unui comportament preventiv asupra protecției mediului, crearea unui cadru propice pentru prevenirea incidentelor sau accidentelor de muncă, pentru o mai bună protecție a datelor și informațiilor confidențiale și nu în ultimul rând, mărirea cifrei de afaceri. Pentru a-și atinge misiunea propusă, S.C. TOPQS S.R.L. sprijină organizațiile în procesul de elaborare, implementare și certificare a unui sistem de management.


Ce este un sistem de management?
Este un ansamblu de reguli documentate corelate sau în interacțiune care se nasc din politica și obiectivele propuse de organizație. Într-o organizație pot fi implementate diverse sisteme de management, ca de exemplu: al calității, de mediu, al securității informației, al sănătății și securității ocupaționale, precum și combinații integrate ale acestor sisteme. La elaborarea, implementarea și certificarea unui sistem de management se ține cont de legislația sau alte cerințe aplicabile aferente domeniilor de activitate ale organizației.


Certificarea
Certificarea este un proces prin care o organizație este evaluată, de către un organism de certificare acreditat, conform cerințelor unui standard de referință. Are ca rezultat final obținerea unui certificat de conformitate cu cerințele referențialului față de care organizația dorește să se certifice. Certificatul are o valabilitate de 3 ani. La cererea organizației certificate, o dată cu cel de al treilea audit de supraveghere se poate realiza și recertificarea pe încă 3 ani.


De ce e nevoie de sisteme de management ISO implementate și certificate?

Pentru: O mai bună organizare Transparență în ceea ce fac colegii O metodă de lucru stabilă O calitate mai bună a produsului și serviciului Menținerea sau creșterea beneficiului Protecția mediului înconjurător Protecția muncii asigurată Participarea la licitații Satisfacerea cerințelor clienților

ISO 9001 - CALITATE ISO 14001 - MEDIU ISO 18001 - SECURITATEA OCUPAȚIONALĂ ISO 27001 - SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ
REFERINTE

OFERTA

CONTACT

© Topqs 2005 - 2020 - all rights reserved